جدیدترین خبرهای استان کرمانشاه | خبر فارسی در چنین وضعیتی عضلات، رباط ها و تاندون ها در گردن و بخش بالایی پشت تحت کشش قرار می گیرند. جدیدترین خبرهای استان کرمانشاه | خبر فارسی انجیل لوقا - kalameh.com کتاب‌مقدس ترجمۀ هزارۀ نو، از زبان‌های اصلی عبری و یونانی. جلد طرح چرمی. ۱۶۸۰ صفحه. انجیل لوقا - kalameh.com